Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy iż:

  1. Administratorem Pana/-i danych będzie OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – ODDZIAŁ OPOLE z siedzibą w 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lok. 2.5, REGON: 010194456, KRS: 0000084723.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: opole@ospsbhp.pl
  3. Pana/-i dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu obsługi zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b).
  4. Pana/-i dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do obsługi zapytania.
  5. Posiada Pan/-i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  6. Ma Pan/-i prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/-i, iż przetwarzania Pana/-i danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ochrony danych osobowych.
  7. Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest warunkiem obsługi zapytania.