W związku ze zbliżającymi się wakacjami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ogłasza konkurs na pracę plastyczną pod hasłem „Bezpieczne lato, zdrowie na lata”.

Konkurs kierowany jest do szkół podstawowych w 3 kategoriach:

  • Klasy I- III
  • Klasy IV-V
  • Klasy VI-VII

Prace należy dostarczyć do 20 września 2019 r. (decyduje data wpływu), osobiście lub przesyłką na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole.

Szczegóły w regulaminie.

Zachęcamy do udziału!

Do pobrania