BHP – czy to się opłaca?

W celu utrzymania pozycji rynkowej danej organizacji, nie wystarcza już sam produkt i jego doskonalenie. Przed pracodawcami stoi wielkie wyzwanie pod kątem doskonalenia warunków pracy, tak by pracownikom stworzyć jak najbardziej komfortowe i bezpieczne środowisko pracy. Z drugiej strony można by powiedzieć, że przyszłość to automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych i z pewnością świat dąży w tym kierunku, zanim to jednak nastąpi mamy przed sobą jeszcze kilka dekad kiedy to człowiek, a nie robot będzie odgrywał główną rolę w większości procesów produkcyjnych. W związku z tym pracodawcy powinni spojrzeć na jedne z najważniejszych ludzkich wartości jakimi są zdrowie i bezpieczeństwo i pod tym kontem powinni kształtować bezpieczne warunki pracy, nie zapominając o podnoszeniu kompetencji swoich pracowników.

Bezpieczne środowisko pracy w pozytywny sposób wpływa na jakość wykonywanej pracy i dostarczanych produktów, w takich warunkach zmniejsza się również ryzyko wystąpienia wypadków co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Lepsze warunki pracy to również lepsza organizacja i planowanie pracy co przekłada się bezpośrednio na podniesienie jej efektywności.

Aby przedstawić sposoby nowoczesnego podejścia do organizacji bezpiecznej pracy zapraszamy na Konferencję, której tematem przewodnim jest: BHP – czy to się opłaca? Inwestycja w doświadczenie i bezpieczeństwo.” Konferencja jest organizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Służb BHP wspólnie z Politechniką Opolską.

Równolegle z Konferencją odbędzie się pokaz sprzętu medycznego oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Patronat merytoryczny nad Konferencją objął Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu, patronat medialny zapewniają nasze branżowe wydawnictwa: Atest – Ochrona Pracy, Promotor BHP oraz Przyjaciel przy pracy.

Organizatorzy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu

Politechnika Opolska

 

Szczegółowy spis patronów i partnerów znajduje się na stronie Patroni i Partnerzy.