Udział w konferencji jest bezpłatny.

Jeśli jednak zechcą Państwo wesprzeć trud organizacji, mile widziane są dobrowolne wpłaty na konto 32 1240 5178 1111 0010 3908 3136 z dopiskiem „darowizna – konferencja”.