OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – ODDZIAŁ OPOLE

Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lok. 2.5
Tel.: +48 512 318 466
​Email: opole@ospsbhp.pl
WWW: http://www.ospsbhp.opole.pl/
 

 

POLITECHNIKA OPOLSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI
Adres: ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Tel.: +48 77 449 8841
Email: kibp@po.opole.pl
WWW: https://wipil.po.opole.pl/