CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel.: 22 623 36 98
​Email: sekretariat@ciop.lodz.pl
WWW: https://www.ciop.pl/

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – ODDZIAŁ OPOLE

Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55 lok. 2.5
Tel.: 512 318 466
​Email: opole@ospsbhp.pl
WWW: http://opole.ospsbhp.pl/

POLITECHNIKA OPOLSKA – WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI

Adres: ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Tel.: 77 449 8841
Email: kibp@po.opole.pl
WWW: https://wipil.po.opole.pl/