KONFERENCJA

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Substancje niebezpieczne pod kontrolą.

10 października 2019 r. godz. 9.00 – 14.30

Opole ul. Mikołajczyka 16 (Aula Główna w budynku tzw. „Łącznik” Politechniki Opolskiej)

Plan konferencji

Ostatnia aktualizacja 2019-10-02.

8.00 – 9.00

Rejestracja uczestników

9.00 – 9.15

Otwarcie konferencji – Radosław Pych – Prezes Zarządu Oddziału w Opolu OSPSBHP,

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń Dyrektor Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA, CIOP-PIB

9.15 – 9.30

Pierwsza pomoc w kontakcie z substancjami chemicznymi Krystian Lech, Medical Rescue

9.30 – 9.45

Europejska kompania informacyjna „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, Z-ca Dyrektora CIOP-PIB ds. Techniki i Wdrożeń, Dyrektor Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA, CIOP-PIB

9.45 – 10.05

Technologie przechowywania energii elektrycznej nowym wyzwaniem dla bezpieczeństwa ekosystemu

prof. Waldemar Skomudek, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej

10.05 – 10.25

Niebezpieczne substancje chemiczne jako przyczyna chorób zawodowych i wypadków przy pracy

dr Małgorzata Pośniak, Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

10.25 – 10.45

Narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne. w środowisku pracy. Profilaktyka. dr Joanna KowalskaCIOP-PIB

10.45 – 11.00

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i wręczenie nagród w konkursie pn. “Bezpieczne lato – zdrowie na lata”

11.00 – 11.30

Przerwa na kawę

11.30 – 11.50

Szkodliwe działanie spalin silników wysokoprężnych, środki prewencji

dr Elżbieta Dobrzyńska CIOP-PIB

11.50 – 12.15

Nanotechnologie i nanomateriały – zagrożenia w miejscu pracy i  ochrona pracowników dr Lidia Zapór, CIOP-PIB

12.15 – 12.45

Szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych instalacjach klimatyzacyjnych

dr Małgorzata Gołofit – Szymczak, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

12.45 – 13.10

Zagrożenia chemiczne w miejscu pracy z perspektywy kontroli PIP Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy Opolu

13.10 – 13.40

Przerwa na kawę

13.40 – 14.30

Debata nt. “Czy praca z substancjami chemicznymi może być bezpieczna?”

Moderator: Piotr Charczuk

Uczestnicy: Elżbieta Bożejewicz – Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

                    Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu

                     dr Małgorzata Pośniak, CIOP – PIB

                    Andrzej Wieder – Country Sales Manager Poland w Ejendals AB

14.30 – 14.40

Podsumowanie i zakończenie konferencji

9.30 – 14.30  Równolegle w sali nr 14 pokazy sprzętu oraz udzielania I pomocy z ćwiczeniami.