KONFERENCJA

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Substancje niebezpieczne pod kontrolą.

10 października 2019 r. godz. 9.00 – 14.30

Opole ul. Mikołajczyka 16 (Aula Główna w budynku tzw. „Łącznik” Politechniki Opolskiej)

 

Plan konferencji

8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników

9.00 – 9.15 – powitanie (Prezes Zarządu Oddziału Opole OSPSBHP)

9.15 – 9.30 Europejska kompania informacyjna „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” – Wioletta Klimaszewska – Kierownik Pracowni Informacji Naukowej i Dokumentacji

9.30 – 10.00 – Dr hab. inż. Waldemar Skomudek – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej (temat w trakcie ustalania)

10.00 – 10.30 Prezentacja laureatów Konkursu Dobrych Praktyk

10.30 – 10.50 – przerwa

10.50 – 11.20 Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego dla szkół “Bezpieczne lato – zdrowie na lata”, wręczenie nagród dla laureatów.

11.20 – 11.50 Karty charakterystyk jako podstawowe źródło informacji o zagrożeniach stwarzanych przez substancje chemiczne i zasadach ich bezpiecznego stosowania w miejscu pracy – dr Jolanta Skowroń, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB, sekretarz Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

11.50 – 12.20 Ocena ryzyka i narażenia związanego ze stosowaniem substancji chemicznych w miejscu pracy – dr Joanna Kowalska, dr Elżbieta Dobrzyńska, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB

12.20 – 12.40 Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu (temat w trakcie ustalania)

12.40 – 13.00 – przerwa

13.00 – 13.40 Debata nt. “Czy substancje chemiczne mogą być bezpieczne?”
Moderator: Piotr Charczuk
Uczestnicy: Elżbieta Bożejewicz – Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP
Arkadiusz Kapuścik – Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu
Przedstawiciel CIOP
Przedstawiciele Partnerów (w trakcie ustalania)

13.40 – 14.00 Nanotechnologie i nanomateriały – zagrożenia, ochrona pracowników – dr Lidia Zapór, CIOP-PIB

14.00 – 14.30 Środki ochrony indywidualnej stosowane w pracy z chemikaliami – przedstawiciel Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB

9.30 – 14.30 Równolegle w sali nr 14 pokazy sprzętu oraz udzielania I pomocy z ćwiczeniami.