BHP to się opłaca!!!

Pracownicy służby BHP oraz osoby związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy, spotkali się na Politechnice Opolskiej, aby przedstawić sposoby nowoczesnego podejścia do organizacji bezpiecznej pracy, podczas konferencji pt. „BHP – Czy to się opłaca?”.

Organizatorami wydarzenia, które odbyło się w dniu 10 października 2018r., było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu oraz Katedra Inżynierii i Bezpieczeństwa Pracy z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu reprezentował Prezes stowarzyszenia, pan Radosław Pych, natomiast Politechnikę Opolską reprezentował Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, pan dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski, którego reprezentował Sekretarz Miasta Opola, pan Grzegorz Marcjasz.

Patronami merytorycznymi konferencji były Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, reprezentowany przez Okręgowego Inspektora Pracy, pana Arkadiusza Kapuścika oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, reprezentowany przez dyrektora Opolskiego Oddziału ZUS pana Antoniego Malakę.

Uczestnicy konferencji rozmawiali o wyzwaniach, jakie stoją przed pracodawcami, szczególnie pod kątem doskonalenia warunków pracy, tak by pracownikom stworzyć jak najbardziej komfortowe i bezpieczne środowisko pracy. Wszyscy zgodzili się, że bezpieczne środowisko pracy w pozytywny sposób wpływa na jakość wykonywanej pracy i dostarczanych produktów, zmniejsza się również ryzyko wystąpienia wypadków co wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Na przykładach pokazano, że lepsze warunki pracy to również lepsza organizacja i planowanie pracy co przekłada się bezpośrednio na podniesienie jej efektywności.

Konferencja nie ograniczyła się tylko do obrad uczestników. Na stoisku Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu można było zasięgnąć wiedzy na temat prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Resusmed Centrum Szkoleniowe prowadził pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Swoje wyroby z zakresu bezpieczeństwa i usługi doradcze oraz szkoleniowe prezentowały takie firmy jak PPO Strzelce Opolskie (producent bezpiecznego obuwia roboczego), BOLD tabliceBHP.pl Gliwice (producent oznakowania), Uvex Safety Polska sp. z o. o. sp.k. (dystrybutor odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej), Tarbonus Sp. z o. o. (wydawca i producent oprogramowania wspomagającego procesy zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz wydawnictw wspierających pracę służb bhp).

Komitet Organizacyjny Konferencji:

  • Radosław Pych,
  • Tomasz Wołczański,
  • Andrzej Strzelczyk,
  • Marek Kmiecik,
  • Piotr Lochman,
  • Joanna Pasoń,
  • Katarzyna Janiszewska,
  • Zygmunt Budziński.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.

Galeria zdjęć z konferencji, która odbyło się w dniu 10 października 2018r – pt. BHP to się opłaca!!!