Zgłoszenia uczestników przyjmujemy do dnia 30.09.2019r.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa przejdź na stronę Formularza zgłoszeniowego.