Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Jeśli jednak zechcą Państwo wesprzeć trud organizacji, mile widziane są  dobrowolne wpłaty na konto 32 1240 5178 1111 0010 3908 3136 z dopiskiem „darowizna – konferencja”.

Ilość uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.