Koło naukowe Bezpieczniaki

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczniaki powstało w 2013 roku. Koło zrzesza głównie studentów kierunku Inżynieria bezpieczeństwa prowadzonego w ramach Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Stan członków na dzień 7 stycznia 2019 wynosił 29 osób biorących czynny udział w działalności koła.

Opiekę nad kołem sprawuje dr inż. Mariola Spalik.

Członkami zarządu SKN Bezpieczniaki są : Tromsa Ewa, Paciorek Julia, Rabenda Jakub oraz Szefer Dawid.

Przedmiotem działalności Koła jest między innymi:

  • poszerzanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w zakresie tematyki szeroko pojętego bezpieczeństwa w środowisku pracy, inżynierii bezpieczeństwa, naukowego podejścia do problemów bezpieczeństwa i ergonomii pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • doskonalenie metod pracy zespołowej i naukowej w celu lepszego przygotowania zawodowego,
  • zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie popularyzacji wiedzy na temat bezpieczeństwa i dziedzin pokrewnych,
  • propagowanie wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz jego realizacji w konkretnych aspektach życia i działalności, a także możliwości rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem.

SKN Bezpieczniaki zajmuje się również promocją wiedzy i umiejętności technicznych wśród zrzeszonych studentów poprzez organizację konferencji, warsztatów, seminariów oraz wycieczek edukacyjnych.